Shinai/Bokuto

  • Sort by

Bokuto Bag 

  • ¥1,121
  •  
  • bokutobag-1

Bokuto Bag Bokuto bag carries ...

SUBUEIKO - Shinai training weight

  • ¥1,284
  •  
  • acc-suburiko

A portable extra rubber Shinai weight for Suburi training One size fits all - from kids Shinai to M...

Shinai : Kyoto Masamune : 3.7~3.8

  • ¥2,353
  •  
  • shinai-kyoto-37-38

Kyoto Masamune series is the most popular Madake(Matake) shinai . 真竹竹刀 <Madake-shinai> ▼Regu...

PAGE TOP