Shinai

 • Sort by

Bio Shinai "RETSU" Gold Label 3.2 / 3.4 / 3.6

 • ¥3,500
 •  
 • bio-shinai-1

  About "BIO SHINAI". put in kettie for one week and heat tha whole to make tha fiber oil u...

Shinai : FURINKAZAN : 3.6 / 3.7 /3.8

 • ¥3,540
 •  
 • shinai-furinkazan-37

 Smoked Bamboo.    桂竹竹刀 <Keichiku-shinai> FURINKAZAN is a Dobari style of shin...

Bio Shinai ”RETSU” GOLD Label 3.7 / 3.8 / 3.9

 • ¥3,800
 •  
 • bio-shinai-02

  About "BIO SHINAI". put in kettie for one week and heat tha whole to make the fiber ...

Shinai : Kyoto Masamune : 3.9

 • ¥3,980
 •  
 • shinai-kyoto-39

Kyoto Masamune series is the most popular Madake(Matake) shinai. 真竹竹刀 <Madake-shinai> ▼Regul...

Shinai : FURINKAZAN : 3.9

 • ¥4,140
 •  
 • shinai-furinkazan-39

 It is for boys. Smoked Bamboo.    桂竹竹刀 <Keichiku-shinai> FURINKAZAN is a Dob...

Shinai : KOKUHO : 3.9

 • ¥4,190
 •  
 • shinai-furinkazan-39-1

 桂竹竹刀 <Keichiku-shinai> KOKUHO is a Dobari style of shinai.  Tsuka : app.26mm <...

Shinai : KOKUHO-BESSAKU : 3.9

 • ¥4,923
 •  
 • shinai-furinkazan-39-1-1

 桂竹竹刀 <Keichiku-shinai> KOKUHO-BESSAKU is a Dobari style of shinai.  Tsuka : app.2...

PAGE TOP